به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از دیلی میل، این خرس جوان و باهوش تمام دوستداران حیوانات را شگفت زده کرده است او عاشق آب بازی در آبهای سرد است و اکثر روزهای خود را اینگونه سپری می کند.عکاس این تصاویر در حال گشت و گذار با برادر خود بود که به طور ناگهانی خرس جوانی را دید که روی دو پای خود ایستاده است.عکاس گفته است که من فقط در قصه ها شنیده بودم که یک خرس روی دو پای خود بایستد ولی در کمال ناباوری در واقعیت این صحنه را دیدم و فکر کردم که شاید فرصت مناسبی برای به تصویر کشیدن این صحنه باشد.