با سلام

دوستان عزیز سیستم مدال دهی انجمن فعال شد

از این پس به برندگان مسابقات و مدیر برتر و ... مدال داده می شود.

این مدال در قسمت مشخصات هر کاربر در پست ها ثبت خواهد شد.

سپاس

لیست مدال ها

انجمن حمایت از حیوانات بی سرپرست - مدال ها