دیده بان حقوق حیوانات: یک منبع آگاه در سازمان محیط زیست از صدور 6 پروانه ویژه شکار برای 6 نفر نفر از شکارچیان خارجی که در بین آنها دونفر از مقامات ارشد روسی هم حضور دارند صادر کرد.به گزارش سبزپرس و بر اساس اطلاعات دریافتی، این پروانه های ویژه برای شکار قوچ و کل در سه منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در استان چهارمحال و بختیاری، هرات در استان یزد و هفتاد قله در استان مرکزی صادر شده است.بر اساس اطلاعات دریافتی، دو تن از شکارچیان روسی که یکی نماینده دومای روسیه و دیگری مشاور پوتین اعلام شده اند در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و دوتن دیگر که مکزیکی هستند در هفتاد قله حضور دارند و از ملیت دو شکارچی دیگر اطلاعی در دست نیست. این افراد توسط برخی مدیران سابق سازمان محیط زیست در دفتر نظارت و بازرسی سازمان به نام های [...] و [...]، وارد کشور شده و موفق به دریافت پروانه ویژه شکار از سازمان محیط زیست شدند.صدور پروانه ویژه شکار برای شکارچیان خارجی سال هاست که توسط سازمان محیط زیست کشور صورت می گیرد و هر ساله تعداد قابل توجهی پروانه ویژه به قیمت بین 5000 تا 9000 دلار برای شکار گونه های جانوری کشور برای این شکارچیان صادر می شود و این امر همچنان مورد اعتراض گروههای حامی حیوانات و حیات وحش قرار م ی گیرد.پیش از این اسماعیل کهرم ، استاد دانشگاه که هم اکنون به عنوان مشاور رییس سازمان محیط زیست منصوب شده، خود یکی از منتقدین سرسخت صدور انواع پروانه شکار برای شکارچیان خارجی بود و معتقد بود اگر هم قرار است مجوزی صادر شود درآمد حاصل از آن باید صرف جوامع محلی شود .گفتنی است پیش از این نیز در زمان حضور محمد باقر صدوق به عنوان معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست و معاونین قبل تر، در چندین مورد پروانه ویژه شکار برای مناطق حفاظت شده و حتی پارکهای ملی کشور صادر شده بود