کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست مازندران گفت: حضور قوها سبب حاصلخیزی خاک و کاهش نیاز به سموم برای کشاورزان منطقه می‌شود.

کوروس ربیعی در گفت‌وگو با (ایسنا)، منطقه مازندران، خاطرنشان کرد: اراضی شالیزاری منطقه سرخ رود همه ساله محل فرود هزاران قطعه قوی مهاجر است و امسال نیز 4000 قوی مهاجر جهت زمستان گذرانی وارد منطقه شدند. وی با اشاره به حضور ماموران حفاظت محیط زیست در منطقه فریدونکنار، گفت: ماموران حفاظت محیط زیست و همچنین تشکل‌ها با بسیج امکانات در این منطقه حضور دارند و در صورت بروز هر گونه مشکل به آن رسیدگی می‌کنند.کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست مازندران بیان کرد: ماموران حفاظت محیط زیست، منطقه را مورد پایش قرار داده‌اند. آنان در صورت مشاهده قوهای بیمار و یا هرگونه علایم بیماری با توجه به حضور کارشناسان دامپزشکی، آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.منبع:زیست نیوز