ماهي مركب قرمز در نبردي يك ساعته ماهي بزرگتر را به اعماق آب‌ها مي‌كشاند.

منبع:باشگاه خبر نگاران