مجموعه‌اي از عكس‌هاي دو كودك زماني كه با حيوانات سرگرم بازي هستند.

منبع:باشگاه خبر نگاران