گل بادکنکیگل بادکنکی از انواع گیاهان دائمی با گل های سفید است که به راحتی می توان آن را در محیط آپارتمان پرورش داد. بهترین فصل برای کاشت این گل، بهار است. هنگام کاشت دقت کنید که دمای آن از ۱۵ درجه سانتیگراد کمتر نباشد.
قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک آهکی به همراه ماسه و بارور کننده های آلی پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک قرار دهید.
گلدانها را در نورگیر ترین سمت آپارتمان و درمعرض نور مستقیم خورشید قرار دهید.
خاک گیاه باید به خوبی زهکشی شود. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد یا از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد.
استفاده از بارور کننده های آلی هر سه هفته یکبار به رشد بهتر گیاه کمک می کند.
PH مناسب برای رشد گل بادکنکی شش تا شش و نیم است.ازدیاد این گیاه از طریق قلمه و کاشت بذر در بهار امکان پذیر است.
advencedagri.*********.com/post/5