ژیسوفیلگل ژیسوفیل از انواع گیاهان زیبا با گل های کوچک یا صورتی رنگ است که می توان آن را به راحتی در فضای آپارتمان پرورش داد. مناسب ترین فصل برای کاشت این گیاه اوایل بهار است.
برای کاشت این گیاه، ابتدا گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و آن را از خاک غنی از هوموس، بارورکننده های آلی و ماسه پر کنید و بذرها را در عمق ۲۰ سانتی متری خاک بکارید.
گلدان را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض مستقیم نور خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و زهکشی آن بخوبی انجام شود. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد یا از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد. دقت کنید قبل از آبیاری مجدد، خاک گلدان مرطوب باشد. تا هنگام جوانه زدن گیاه دقت کنید هوای اتاق مرطوب باشد.
استفاده از بارورکننده های آلی هر سه هفته یک بار به رشد بهتر گیاه کمک می کند.
مناسب ترین PH برای رشد بهتر گیاه، شش و نیم است.تکثیر گل ژیسوفیل از طریق بذر و قلمه زدن امکانپذیر است.

advencedagri.*********.com/post/5