عدم خشونت به والاترین اخلاق می انجامد.مادامی که از ازار رساندن به موجودات دست بر نداشته ایم وحشی هستیم...(توماس ادیسون)
دیدن این عکسها ساعت ها جای فکر کردن داره که چرا؟!!چطور میتونیم خودمون در جایگاهی ببینیم که موجودی رو که خداوند به اون زندگی بخشیده که نفس بکشه و زندگی کنه از بین ببریم.ایا واقا ما اشرف مخلوقاتیم؟! ایا ما انسانیم؟!
یا تظاهر به انسان بودن میکنیم؟؟!!
چیزی نمیتونم بگم جز اینکه به کدامین گناه؟!....

[I[IMG]http://images.***********.ir/4064_HUOwGWyT.jpg[/IMG]