بگونیا ببری▪ نام علمی: Begoniaceae Figer
▪ نام تیره: Begoniaceae
▪ نام انگلیسی: Tiger begonia
▪ خصوصیات: همیشه سبز – برگها قهوه ای با لکه های سبز شبیه پوست ببر و رگبرگهای مشخص با دمبرگهای طویل ، برگهای حاشیه دار با کرکهای بسیار ظریف است و گیاه مناسب کاشت گروهی و سبدهای آویزان است . زیبایی این گیاه به خاطر برگهای زیبایش است بنابراین گلهای زرد و ریز بگونیا را که جنبه تزییدی ندارد حذف کرده تا تمام انرژی گیاه متوجه تولید برگها شود.
▪ نور: نور طبیعی کنار پنجره و از تابش مستقیم آفتاب دور نگهدارید.
▪ دما: زمستان( حداقل ۱۳ درجه ) و در تابستان ( حداکثر ۲۰ درجه )
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هر ۱۰ روز ۱ بار
نباید آب روی برگها بریزد .
▪ غبارپاشی: تابسان هر ۴ روز ۱ بار و از ۱۰ درجه پایین تر غبار پاشی نکنید . به خاطر قارچ بوتری تیس رطوبت پسند است.
▪ خاک: ترکیبی از شن دانه ریز و کمپوست و خاک برگ و یا ترکیبی از تورب خاک برگ نرم و ماسه به نسبت مساوی و دوستدار خاک قلیایی میباشد.
▪ کوددهی: ۱ گرم در لیتر هر ۲ هفته ۱ بار با کودهای جامد محلول در آب از فروردین تا آبان ماه
▪ ازدیاد: در بهار از تقسیم بوته و ریشه دار کردن قلمه
دو روز اول آبیاری نکنید ات ریشه ها قوی شود .کاشت بذر در اوایل بهار در دمای ۱۶ درجه در خاک باغچه و خاک برگ پوسیده و ماسه به نسبت یک سوم و بعد از ریختن بذرها روی آنها مواد آلی مانند خاکبرگ یا تورب می ریزیم .
▪ عوارض و درمان: برگها ریز و رنگ پریده ، ساقه ها دراز و ضعیف که در اثر ناکافی بودن نور است . برگها در زمستان میریزد که در اثر سردی هوا می باشد. برگهای جدید ریز هستند که در اثر کمبود تغذیه است . برگها لوله ای و چین خورده اند که در اثر گرمای زیاد هواست. لکه قهوه ای در برگها در اثر مواد براق کننده است . افتادگی برگها در اثر گاز آشپزخانه است.
● نکته: گلدان کوچک را بر بزرگ ترجیح می دهد و در صورت متراکم شدن ریشه ها گلدان را تعویض کنید و مراقب برگهای ظریف گیاه باشید . هنگام تمیز کردن برگها چون برگها به مالش حساس هستند ، با برس مخصوص و نرم آنها را تمیز کنید و از مواد براق کننده و مالش با پارچه بپرهیزید . گیاه را در معرض هوای سرد و خشک قرار ندهید. advencedagri.*********.com/post/5