گیاه رهوئو▪ نام فارسی: دیفن باخیا ( سمبرگ ، عصای لالی)
▪ نام علمی: Dieffenbachia amoena
▪ نام تیره: Araceae
▪ نام انگلیسی: Dumb cane
▪ خصوصیات: همیشه سبز ساقه آبکی و نقش و نگار برگها بر حسب گونه سبز و دارای لکه های سفید کرمی و زرد کمرنگ که از دو طرف برگ دیده می شود. ساقه غالبآ بدون انشعاب و برگهای انتهایی همیشه در حال رشد و برگهای پایینی به تدریج می ریزد و ساقه حالت لخت به خود میگیرد. تهویه اتاق و آبیاری گیاه باید مناسب باشد . گیاه جوان مناسب کاشت گروهی است.
▪ نور: نور غیر مستقیم و کافی و در صورت ناکافی بودن نور باعث دراز و علفی شدن گیاه می شود.
▪ دما: بین ۱۸ ۱۳ درجه حرارت مناسب است و پایین تر از ۱۰ درجه برگهای پایین میریزد و در دمای بالاتر از ۲۴ درجه غبارپاشی و آبیاری را اقزایش دهید .
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۳ ۲ بار و در زمستان هفته ای ۱ بار و آبیاری با خاک سبک و ولرم باشد در شرایطی که درجه حرارت از ۱۶ درجه پایین تر بود اجازه دهید سطح خاک در فاصله بین دو آبیاری خشک شود.
▪ غبارپاشی: دوستدار رطوبت زیاد است.
▪ خاک: ترکیبی از خاک برگ با لوم و پیت و دوستدار خاک نسبتآ اسیدی است . ترکیبی از ۳ قسمت خاک جنگلی و یک قسمت خاک معمولی نیز میتواند باشد.
▪ کوددهی: ۳ گرم در لیتر هر ماه ۱ بار با کود مخصوص گیاهان زینتی از فروردین تا آبان ماه
▪ ازدیاد: جدا کردن پاجوش در کلیه فصول و استفاده از قلمه با طول ۵ سانتیمتر که دارای حداقل یک جوانه باشد در ماسه و تورب به نسبت مساوی تا ریشه شاخ و برگ از محل گره شروع به رشد کند . برگهای انتهایی به همراه ۱۰ سانتیمتر ساقه را در آب یا ماسه قرار می دهیم تا ریشه دار شود.
▪ عوارض و درمان: برگها خشک شده و سقوط میکنند که در اثر هوای گرم و خشک است . لکه سوخته روی برگها در اثر غبارپاشی در آفتاب است . برگها رنگ پریده و به سفیدی گرایش دارند که در اثر نور زیاد یا کمبود تغذیه است . برگهای پایین زرد و لکه های قهوه ای در حاشیه برگها پدید می آید که در اثر آبیاری زیاد است . برگهای پایین به طرف داخل میپیچد و خشک می شودکه در اثر بالا رفتن سن یا گرمای هواست . به پوسیدگی ریشه حساس است بنابراین ضدعفونی خاک به وسیله زینب ضرورت دارد . سوختگی و ریزش برگهای گیاه گاهی در اثر وجود گرد و غبار و همچنین اسپری حشره کش ها در محیط اطراف گیاه رخ میدهد. به طور کلی گیاهانی مثل دیفن باخیا که به رشد در مور کم عادت کرده اند اگر در معرض نور شدید آفتاب قرار گیرند دچار ریزش برگ ، سفید شدن و سوختگی برگ می شوند.
● نکته: در هنگام کار کردن با این گیاه از دستکش استفاده کنید زیرا برگهای آن سمی است و هر سال در فصل بهار گلدان را عوض کنید . با اسفنج مرطوب هر ماه برگها را تمییز کنید. advencedagri.*********.com/post/5