به گزارش فارس، نهنگ سفید، نادرترین نژاد و نوع نهنگ در جهان شمرده می‌شود که در سواحل استرالیا می‌توان آن را مشاهده کرد.
دانشمندان بر این نهنگ نام
«میگالو» را نهاده‌اند و تنها نهنگ سفید جهان در جهان به شمار می‌آید.

منبع:زیست نیوز