دیزیگتکا ( نوعی آزالیا )▪ نام فارسی: دیزیگتکا ( نوعی آزالیا )
▪ نام علمی: Dizigotheca elegantissima
▪ نام تیره: Araliaceae
▪ نام انگلیسی: Finer plant
▪ خصوصیات: برگها پنجه ای به طول ۲۰ ۱۸ سانتیمتر مناسب کاشت گروهی است. در شرایط نوری مناسب برگها به رنگ برنزی زیبایی در می آیند و گلهای آن در شرایط آپارتمانی ظاهر نمی شود. رنگ برگها با رنگ دمبرگ و ساقه های قهوه ای که دارای خالهای سفید هستند هماهنگی جالبی دارند.
▪ نور: احتیج شدید به نور دارد البته به طور غیر مستقیم
▪ دما: تابستان ( ۲۱ درجه) و در زمستان ( ۱۵ درجه)
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هفته ای ۱ بار
▪ غبارپاشی: تابستان هر روز و بهتر است از دستگاه تولید رطوبت برقی استفاده شود.
▪ خاک: خاکبرگ
▪ کوددهی: هر ۱۴ روز ۱ بار با کودهای شیمیایی
▪ ازدیاد: قلمه از ساقه و کاشت آن در محیط های گرم و مرطوب ، کاشت بذر
▪ عوارض و درمان: حاشیه برگها دارای نقاط سوخته است که در اثر نور مستقیم است . رشد گیاه کم و برگهای جوان بسیار ضعیف هستند که در اثر کمبود تغذیه است . برگهای بالایی در حالیکه سبز هستند سقوط می کنند که در اثر هوای سرد است . برگها نرم و آبکی شده و سقوط می کنند که در اثر باتلاقی بودن خاک ایجاد می – شود. برگها خشک و شکننده شده و خود را می اندازند که در اثر هوای گرم و خشک است . برگهای زیرین ناگهان سقوط می کنند که در اثر ناکافی بودن نور به وجود می آید.
● نکته: هنگام خرید ، گیاه ریشه پر و دارای برگهای جوان و فاقد برگهای بالغ برنزه باشد . توجه نمایید کلیه برگهای ساقه اصلی سالم باشد و برای تامین رطوبت از روش رطوبت دایمی استفاده کنید . هر سال در بهار تعویض گلدان انجام می گیرد.
advencedagri.*********.com/post/5