به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران،

در این تصاویر حیوانات هم مانند انسان‌ها برای دوربین فیگور گرفته‌اند که عکس‌های جالبی به ثبت رسیده است.