یوزپلنگ سریع ترین پستاندار ساکن خشکی است. این جانور می تواند با سرعتی معادل 110 کیلومتر بر ساعت شکار خود را تعقیب کند.
• غرش یک شیر نر بالغ از فاصله 8 کیلومتری شنیده می شود.
• پاهای عقبی بلند و عضلانی پلنگ برفی این جانور را قادر می سازد تا در یک پرش، به اندازه هفت برابر طول بدنش بجهد.


• راه راه های بدن ببر همانند اثر انگشت هستند؛ هیچ دو ببری راه راه یکسان ندارند.
• در میان چهار گربه سان بزرگ، پلنگ قدرتمندترین بالارونده است. این حیوان می تواند شکاری به سنگینی دو برابر وزنش را با خود به بالای درخت ببرد.
• پلنگ آمور یکی از گونه های به شدت در معرض خطر دنیا محسوب می شود.

• یوزپلنگ می تواند در یک گام، بین 7 تا 8 متر را بپیماید.
• نام جگوار (پلنگ خالدار آمریکایی) از کلمه ای در زبان بومیان آمریکا می آید؛ کلمه ای که به معنای «کسی که می تواند با یک جهش بکشد» است.
• در طبیعت، شیرها به طور متوسط 12 و حداکثر 16 سال عمر می کنند. اما در اسارت طول عمر آنها تا 25 سال نیز می رسد.

شیر کوهی و یوزپلنگ دارای یک جد مشترک هستند.
• بر خلاف سایر گربه سانان بزرگ، یوزپلنگ غرش نمی کند. این حیوان خرخر می کند.
• ببرها شناگران قهاری هستند و از آب اجتناب نمی کنند.

• پلنگ آمور ماده در هر بار زایمان، بین یک تا چهار توله به دنیا می آورد.
• شواهد فسیلی وجود جگوارها به دو میلیون سال پیش باز می گردد.
• شیرها تنها گربه سانی هستند که به صورت گروهی زندگی می کنند.

• در بین چهار گربه سان بزرگ، پلنگ بیشترین گستردگی محل زیست را دارد.
• شیرهای کوهی به لطف پاهای عقبی عضلانی خود که بلندتر از پاهای جلویی آن هستند، جهنده های قدرتمندی هستند.
• ببرها به خاطر پوست، استخوان و سایر بخش های بدنشان که در طب سنتی چین به عنوان دارو استفاده می شود، بیشترین آمار شکار شدن را دارند.

• بر خلاف سایر گربه سانان، شیرها در انتهای دم خود دارای یک منگوله از مو هستند.
• پس از انسان، شیر کوهی بیشترین پراکندگی را در میان پستانداران نیمکره غربی زمین دارد.