برنامه‌هاي بلندپروازانه هنگ‌كنگ براي گسترش فضاي فرودگاهي اين شهر به منظور رقابت در صحنه حمل و نقل جهاني و مسافرت‌هاي بين‌المللي، مخالفت فعالان محيط زيستي را برانگيخت چون آنها معتقدند كه اين اقدام حيات دلفين‌هاي كمياب چيني را به خطر خواهد انداخت.
به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مقامات اين شهر جنوبي چين مشاوره‌هايي را براي توسعه اين فرودگاه 20 ساله آغاز كردند.
اين مقامات در نظر دارند سومين باند فرودگاهي جديد را به منظور افزايش سيستم حمل و نقل هوايي احداث كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، از سوي ديگر فعالان محيط زيستي در اعتراض به اين اقدام تاكيد كردند كه پروژه مزبور كه شامل 650 هكتار پيشروي خشكي به درون درياست، بقاي دلفين‌هاي سفيد و كمياب چيني را كه جمعيت آنها رو به كاهش است تهديد خواهد كرد.
رييس انجمن حفاظت از دلفين‌هاي هنگ‌كنگي تصريح كرد: احداث سومين فرودگاه، مشكل بزرگي براي دلفين‌هاي سفيد ايجاد خواهد كرد زيرا در مركز منطقه زندگي اين دلفين‌ها قرار خواهد گرفت. با پيشروي خشكي به داخل دريا براي احداث اين فرودگاه، زيستگاه‌ها و دلفين‌ها از بين خواهد رفت.
سازمان جهاني حيات وحش نيز اعلام كرد: ما مخالف توسعه هنگ‌كنگ نيستيم اما مردم اين شهر بايد نسبت به تاثيرات نامطلوب محيط زيستي اين اقدام آگاه باشند، به علاوه تاسيس سومين فرودگاه مي‌تواند آلودگي هواي اين شهر را تشديد كند.ایسنا به نقل از خبر فارسی.