ز مین عزیزم .تو در طی عمر طولانی خودشاهد تحول بشر بوده ای.از آن زمانیکه انسان ها هدایای خدا به خود می دانستند تا اکنون که حیوانات قربانی در راه خدا می شوند. دلم می خواست می توانستم به جای تمام انسان های ظالمی که روی خاک پاک تو دست به ظلم می زنند از تو عذرخواهی کنم و بگویم که چه قدر متاسفم از اینکه ما آدم ها تا آنجا پیش رفته ایم که خود را مالک تو و همه ی موجودات روی تو می پنداریم.ای کاش میشد از همه ی مرغ ها و گوسفند ها و گاو ها عذرخواهی کرد. ای کاش می شد همه ی حیوانات منقرض شده را برگرداند و ای کاش آدم ها معده ی شان را بیشتر از حیوانات دوست نداشتند...من نمی گویم به گربه های خیابانی غذا بدهید نمی گویم به سگ های ولگرد محبت کنید نمی گویم از آواز پرنده ها لذت ببرید.من فقط می گویم اگر گربه ای دیدید به او سنگ نزنید اگر سگی دیدید به شهرداری زنگ نزنید و اگر پرنده ای را دیدید او را در قفس نیندازید.ای زمین ما شرمساریم از رویت...