سلام دوستان نمیدونم در جریان سگی که با ماشین تصادف کرده بود و پیداش کردیم و بردیم و با کلی مشکل عملش کردیم هستین یا نه .
با پشت سر گذاشتن کلی مشکل براش یه جای موقت پیدا شده بود که متاسفانه بخاطر صاحبخونه و ..... دیگه نمیتونن نگهش دارن
تا اخر امشب فرصت داریم که یه جای موقت دیگه براش پیدا کنیم تا بتونه تو این مدت دوران نقاهتش رو بگذرونه
دنبال یه جای سرپوشیده وگرم هستیم