سلام عزیزان این آقا پنبه است که وقتی کوچولو بود یه دستش در اثر راشیتیسم خم شد ولی خدارو شکر الآن مردی شده واسه خودش وپدر شده. اینم دل کوچولو هست. الآن البته دیگه کوچولو نیست. ماشالا دل بزرگی شده واسه خودش.