اين زن و شوهر با همه حيواناتي كه در خانه نگهداري مي‌كنند در خيابان‌هاي لندن قدم مي‌زنند.


منبع:باشگاه خبر نگاران