من عاشق گربه ها هستم وخیلی از گربه های زنجان رو غذا میدهم.ولی آرزوی داشتن بچه گربه به دلم مونده.لطفا اگر توی زنجان موردی سراغ دارید به این شماره زنگ بزنید09190616891