کبد چرب، بیماری شایعی در جامعه است و در نتیجه بسیاری از بیماری‌ها و یا حالت‌های تغذیه‌ای در بدن ایجاد می‌شود.امروزه اثبات شده مصرف روزانه يك فنجان قهوه براي جلوگيري از خشكي كبد و همچنين كبد چرب بسيار مفيد است.
كساني كه به عارضه كبد چرب مبتلا هستند از قهوه مي توانند به عنوان كمك كننده در بهبود آن استفاده كنند. نبايد تصور شود كه تنها قهوه در بهبود اين بيماري موثر است بلكه شخص مبتلا به کبد چرب بايد به کاهش وزن و انجام ورزش نيز بپردازد. امروزه اثبات شده كساني كه روزانه يك فنجان قهوه مصرف مي كنند در مقايسه با كساني كه قهوه مصرف نمي كنند كمتر به عارضه سرطان كبد مبتلا مي شوند.