سلام آدرس وبلاگم اینه حتما بیایین و با من ارتباط برقرار کنید : 09381157041

www.miankale.******.com


تو رو خدا سگه داره میمیره

سخن سگ : سلام من سگی هستم که یکی از پاهام تو تله موش رفته و گوش و دممو هم زدن من همیشه تو کارتن

وسط جدول می خوابم تو رو خدا کمکم کنید بیایید منو نجات بدید.