پلنگ عشق، این پستاندار زیبا که بسیار نادر است و در مرزهای روسیه چین و کره شمالی در سواحل رودخانه به همین نام زندگی میکند در حال انقراض است.


به گزارش سرویس علمی جام به نقل از فارس، سازمان جهانی حفاظت از طبیعت هر سال تکامل گونه های در معرض انقراض را ارزیابی میکند.

افزایش جمعیت این حیوان در طول 5 سال گذشته 50 درصد بوده است؛ این پستاندار زیبا به نام پلنگ عشق در مرزهای روسیه چین و کره شمالی در سواحل رودخانه به همین نام زندگی می کند.

پلنگ عشق پوستی با خالهای سیاه بر روی پوست قرمز دارد و پاهایش سفید است. به دلیل منحصر به فرد بودن خز این حیوان همیشه توسط شکارچیان کشته می شود. پلنگ عشق کمیاب ترین پستاندار روی زمین است.


در شرق روسیه در پارک ملی، حیوانات در حال انقراض را نگهداری میکنند و پلنگ عشق یکی از آن حیوانات است.

شکار غیر قانونی جهانی از کنترل خارج شده و شکارچیان با سلاح های خودکار و هلیکوپتر های مجهز به دنبال این حیوان زیبا و حتی کرگدن ها هستند.

این شکارچیان شاخ کرگدن را کیلویی 16.300 یورو به کشورهای آسیایی میفروشند.

گونه های گیاهی و جانوری این حیوان نیز به دلیل آب و هوایی کشاورزی و تجارت غیر قانونی در خطر انقراض است.منبع:جام نیوز