ثبت تصاویری از دنیای میکروسکوپی دانه های برف به ابتکار، خلاقیت و صبر فوق العاده زیادی نیازمند است.

ممکن است تصور کنید برای گرفتن چنین عکس هایی به دوربین هایی پیشرفته نیاز بوده، اما "آلکسی کلیاتوف"، عکاس روس، تصاویری شگفت انگیز از کریستال های ظریف برف را تنها با استفاده از یک دوربین ارزان قیمت کانن پاورشات A650 گرفته که با استفاده از مواد ارزان قیمتی مانند تخته، شیشه، چسب و پیچ بهسازی شده است.

کلیاتوف با استفاده از این دوربین تصاویری جالب توجه از دانه های برف با پس زمینه های مختلف را گرفته است.


منبع:زیست نیوز