60 نفر توسط پیراناها، ماهیهای گوشتخوار در سواحل آرژانتین مجروح شدند.

به گزارش فارس، این حمله روز چهارشنبه نزدیک روزاریو شهری که یک میلیون نفر در آن سکونت دارند صورت گرفته است. وقتی مردم به داخل آب رفتند احساس کردند پاها و دستانشان توسط ماهیها گزیده میشود.

"گوستاو سنتوریون" دکتر اورژانس گفت: واقعا یک تکه گوشت از دست و پای برخی کنده، حتی یک دختر هفت ساله نیز انگشت خود را از دست داده است.

به گفته انجمن زیست شناسی موجودات آب شیرین، پیراناها توسط شناگرها شناسایی نمی شوند زیرا آب های قهوه ای پارانا با امواج گل آلود حضور آنان را مشخص نمی کند.

او گفت: پیرانای قرمز بیشتر در جنوب امریکاست. پیرانای طلایی به طول 20 تا 60 سانتی متر است و از گونه ماهیان گوشتخوار در این منطقه هستند.

آنها پس از عبور از پاراگوئه و آرژانتین به اقیانوس اطلس میروند. این ماهی بسیار حریص و گرسنه است. با دندان های قوی که دارد گاز می گیرد و آسیب جدی می رساند به همین دلیل در ساحل محلی به مرکز مراقبت، اختصاص داده شده است.

پیراناها در پارانا در بندر روزاریو زندگی می کنند و گروهی شنا می کنند. اغلب به شناگران حمله نمی کنند. معمولا به اشخاص آسیب دیده نزدیک شده و جذب خون می شوند.

طبق گزارش رسانه های محلی آخرین حمله آنان در روزاریو به سال 1970 بر می گردد.


منبع:خبرگزاری فارس