تصویری از لحظه آب خوردن یک مورچه در فضای مجازی منتشر شده است که در ادامه می‌بینید.