به تازگي دلفين‌ها،لاک‌پشت‌ها و حلزون‌هاي صدفداري براي مشاهده زندگي موجودات دريايي ساخته‌ شده‌اند که توسط انسا‌ن‌ها کنترل مي‌شوند.

به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، دريا پر است از موجودات عجيب و غريب ولي هيچ ‌کدام مانند روبات‌ها نيست. اين روبات‌ها براي فيلم گرفتن از زندگي خصوصي دلفين‌ها ساخته شده‌اند.

اين روبات‌ها که با امواج راديويي کنترل مي شوند مجهز به دوربين‌هاي «اچ دي» هستند و خوشبختانه گروه‌هاي خانوادگي، آن‌ها را پذيرفته‌اند.

دوربين‌هاي کار‌گذاشته شده توسط جان دونر، فيلم‌ساز حيات وحش، وبراي ساخت سري جديدي در مورد دلفين‌ها ساخته شده اند.

يکي از اين روبات‌هاي مشهور يک بچه دلفين است ،که به کودک جا سوس مشهور است، و با دلفين‌هاي واقعي حرف مي‌زند و داراي يک گوشي و سخنگو است که مي‌تواند صدا‌هاي اين موجودات را ضبط کندو دوباره آن‌ها را بازگو کند و دلفين ها را تشويق به گفت‌وگو کند.