پرکنی در پرندگانپرندگان به طور معمول برای زیبایی و آراستن خود پرهای خود را میکنند.پرنده هایی که این مشکل را دارند بایدتحت رفتار ملایم قرار بگیرند. اگر اینچنین نشود، این بیماری در پرنده به یک مشکل رفتاری تبدیل میگردد.


علل

برای عارضه پرکنی دلایل مختلفی موجود است.که در زیر به آنها اشاره میشود:


 • *داشتن بیماری مانند کیست

 • *داشتن انگل مانندکرم های حلقوی

 • *داشتن آلرژی به عوامل محیطی یا غذا

 • * استرس

 • *خستگی

 • *بیماری کبد

 • *سرطان

 • *التهاب یا عفونت پوستی

 • *مسمومیت با فلزات سنگین مانند روی

 • *ناتوانی متابولیک

 • *سوءتغذیه

 • *خشکی پوست به علت کمبود رطوبت

 • *رنگ ها یا موادنگهدارنده در غذاها

 • *اختلال در چرخه عادی پرنده

 • *کمبود هوای تازه و نور خورشید*پرندگانی که فعالیت و تحرک زیادی دارند مانند پرندگان بیحوصله پرهای خود را میکنند.پرندگان با تحرک بالا از خود تهاجم و اضطراب نشان میدهند.اضطراب به علت کمبود هوای تازه ، نورخورشید و اختلال در چرخه ی بدن پرنده(منظور ساعت بیولوژیکی درون پرنده است.)یک مورد استرس زای دیگر انتقال پرنده از یک مکان به مکان دیگر است یا هرگونه تغییری که در مححیط همیشگی آن به وجودبیاید.


نارسایی غذایی نیزمیتواند منجر به مشکلات پوستی و پر منجر بشود، پرنده سعی میکند این مشکل را باکندن پرهایش حل بکند.هنگامی که پرنده دچار هرگونه انگل درونی یا برونی بشود سعی میکند ناراحتی خود را با کندن پرهایش نشان بدهد.


درمان

پرکنی در پرندگان اگر تحت درمان قرار نگیرد میتواند به یک عادت تبدیل بشود.به طور معمول یک عامل نمیتواند سبب بروز پرکنی بشود و شما برای درمان آن باید به کمک دامپزشک خود تمامی عوامل را بررسی بکنید.البته سرگرم نگه داشتن پرندهتان نیز مهم است.برای بیرون آوردن پرنده از انزوا مهم است که آن را تحت اخلاق درمانی قرار بدهید یا محیط آن راجابه جا بکنید.اسید های چرب(امگا)در صورتی که به غذای پرنده اضافه بشوند میتواننددر درمان پرکنی موثر باشد.


یک درمان نمیتواندسبب رفع این بیماری بشود و برای رفع آن باید از شیوه های مختلف استفاده کرد.همچنین درمان های دارویی نیز میتوانند مفید واقع بشوند.البته زمانی که از داروها استفاده بشود احتمال بروز مجدد بیماری است.


مترجم:armin 1

مطلب اختصاصی میهن پت