بلبل خرما ( White-eared bulbul ) پرنده ای است آوازخان و پرجنب و جوش که معمولا بصورت گروهی و یا جفت جفت دیده میشود. این پرنده در نخلستان ها، باغ ها، مراتع، کشتزارها و گاهی در شهرها زندگی و در لابلای بوته ها و یا درختان آشیانه سازی میکند.