Sam Droege عکاس و سر پرست شرکتی در ایالت متحده است که به جمع آوری اطلاعات و عکس هایی برای شناخت عنواع زنبور عسل می پردازند.


او این عکس های ماکرو بسیار زیبا را از این حشرات گرفته است.منبع:topnop.ir