سایت nationalgeographic نوشت:این عنکبوت T. blondi‘s نام دارد ممکن است دیگر عنکبوت ها پاهای بلندتری داشته باشند اما T. blondi‘s بدن بزرگی دارد و وزن آن بیشتراز همه عنکبوت های جهان است وزن این عنکبوت 6 اونس و به عبارتی 170 گرم است. این عنکبوت می تواند یک موش یا مرغ مگس خوار را طعمه خود کند.
منبع:جام نیوز