کلئوم

cleome
این گیاه از خانواده capparidaceae میباشد و تا کنون یکصدوپنجاه گونه آن بصورت گیاهان یکساله و بندرت بصورت درختچه دائمی شناخته شده است .

این گیاه بیشتر برای زینت حاشیه باغچه ها به تنهائی و یا همراه با گل آهار و گلایول و یا کاشت در گلدان مناسب میباشد . گونه ای از این گیاه که بیشتر کاشته میشود
c.spinosa است که بومی نواحی گرمسیر امریکا میباشد و گیاهی است یکساله و نیمه مقاوم و بلندی آن به ۱۲۰-۱۰۰سانتیمتر میرسد .
برگهای cleome متناوب و پنجه ای به رنگ سبز روشن و از تعداد پنج تا نه برگچه تشکیل شده است . ساقه این گیاه دارای کرکهای ظریف و در روی دمبرگهای کشیده و طویل آن تعدادی خار و همچنین برروی رگبرگهای آن خارهای ظریف تری وجود دارد و وجه تسمیه آن spinosa ( خاردار ) نیز از آن گرفته شده است .
گلهای خوشه ای آن ابتدا در انتهای ساقه اصلی بصورت مجتمع و سپس گلهای ساقه های جانبی ظاهر میشوند . گلها دارای چهارکاسبرگ سبز رنگ و چهارگلبرگ به رنگ سفید و صورتی و باریک و بشکل قاشقک بتعداد چهارعدد وجود دارند . پرچمها طویل و به تعداد شش عدد و تخمدان دارای پایه ای نسبتا" بلند میباشد و بخاطر شکل ویژه گلها بانگلیسی آنرا spider flower( گل عنکبوتی ) می نامند . گلها از دور تقریبا" بشکل گلهای خانواده orchidaceae بنظر می آیند . گیاه در خردادماه شروع به گل دادن می کند و گلها تا پائیز ادامه خواهند داشت و کمی معطر میباشد . برکته های این گیاه نسبتا" بزرگ و قلبی شکل است .
روش کاشت
این گیاه بخاک کاملا" قوی و زه کشی خوب و همچنین آبیاری منظم نیاز دارد . با وجودی که نورزیاد برای زیست این گیاه لازم است معهذا آفتاب شدید به گلبرگهای آن آسیب میرساند و مکانی سایه آفتاب برای کاشت آن ترجیح دارد و حداکثر لطافت گلبرگها در صبح زود و غروب آفتاب مشاهده میشود .
روش ازدیاد
میوه این گیاه دارای دانه های فراوان است و باید قبل از بازشدن غلاف آنها را چید زیرا بسادگی به زمین می ریزند . بذور این گیاه را از اوائل تا اواخر فروردین ماه در گلدان و در حرارت ۱۸ درجه سانتیگراد کاشته و زمانی که اندازه گیاه به ده سانتیمتر رسید آنرا جهت عادت دادن به هوای سرد به گلخانه سرد برده و سپس آنرا در اردیبهشت در مکان اصلی بکارید .