سلام به دوستان و بازدید کنندگان عزیز


معمولا پرورش دهندگان ترفند های که برای جوجه کشی از رسمی بلند را

میدانند به کسی نمی گند مبادا رو دستشون کسی بلند بشه .

اما در این سایت هیچ چیزی پنهانی نداریم. هر تجربه ای را در اختیار علا قه مندان قرار خواهیم داد.

تا کمال استفاده را برده.

قناری رسمی بلند که شما بهتر میدانید دم خیلی بلندی دارد.

به تصویر نگاه کنید . تا خدمت تان عرض کنیم..

خوب دقت کردین. چه چیزی در این قناری بلند شما رو بخودش جذب کرد.

بله دم. بلند و پاهای کشیده اش

مشکل اصلی در همینجا است که قناری با این دم بلند چه روی نی چه در

چال تخم گذاری قادر به عمل جفت گیری صحیح نمی باشد .

دم این پرنده باعث جلو گیری از دخول میشود اگر هم بشود کامل صورت نمیگیرد

و نطفه ناقص صورت میگیرد .

برای حل مشکل به تصویر زیر دقت کنید . نمونه ای است که گره از مشکل همه علا قه مندان باز میکند.بله مشکل دم. بلند قناری هست . که باید قیچی شود

نگران پرنده نباشید ما قراره که جوجه بکشیم. و بعداز تولید مثل قناری تو لک رفته و

مجددا دم زیبایش در آمده. حدف از نگهداری پر هذینه این نژاد جوجه کشیدن است.

من با این روش به راحتی قناری رسمی جوجه گرفتم

تجربه خودم را در اختیار دوستان وعلاقه مندان قرار میدهم تا در این امر موفق باشند .