فیندو یا اشپیتز ایرانی:

این سگها در مناطق سراب و کردستان به وفور یافت میشوند و به اسم اشپیتز ایرانی نیز خوانده میشوند.

ارتفاع این سگها بین 20 تا 30 و وزن آنها بین 5 تا 10 کیلوگرم میباشد که به بزرگتر از آنها خرتوله نیز گفته میشود و تا 17 کیلوگرم نیز وزن خواهند داشت. این سگها شکاری هستند و نگهبانان بسیار خوبی میباشند. بسیار جثور و زیبا هستند و در خانه نیز میتوان استفاده کرد. متاسفانه امروزه تعداد آنها بسیار کم شده است. این سگها نیز رنگهایه بسیاری دارند و محبوب ترین آنها سفید و زرد کم رنگ و نباتی و قرمز و سیاه میباشند. گووشهایه ریز و تیز این سگها جلوه زیبایی به آنها میدهد.
این سگها را میتوان در رده سگهایه خانگی و شکاری دسته بندی کرد.
منبع:سرابی داگ