سلام
در بسیاری از مواقع پس از طی انتظار ها ورسیدن به زمان به دنیا اومدن جوجه ها چه در دستگاه وچه به روش سنتی زیر مرغ متأسفانه جوجه ها قادر نخواهند بود که پوسته تخم را شکافته و به دنیا بیایند واین یعنی جوجه به خاطر تنگی جا درون تخم خفه خواهد شد.
برای اینگونه جوجه ها لازم است که خود شما دست به کار شده وانها را گام به گام وکاملأ مشابه با عکس ها از تخم بیرون بیاورید:
نکته مهم:زمان عملیات نجات بین 10تا12ساعت پس از صدا کردن از داخل تخم ویا ایجاد منفذ هوایی از طریق نوک زدن وشکستن پوسته است


1-پیدا کردن جای سر ونوک:
برخی از اوقات جوجه پوسته تخم را مثل عکس میشکند ولی گاهی اوقات این کار را هم نمیتواند بکند وشما باید با گوش دادن به صدا ان را به صورت تقریبی پیدا کنید.به نکته نیز توجه کنید که همواره سر جوجه در انتها یا قسمت پهن تخم مرغ است.2-با احتیاط و به اهستگی پوسته را جدا کنید
3-پوسته دوم را با احتیات و بدون عجله جدا کنید4-لایه اخر را با نهایت احتیات ودر صورت لزوم با یه شیء نوک تیز مثل چاقو وبه صورتی که به جوجه اسیب نزند از جوجه جدا کرده وبا دست منقار جوجه را گرفته واز میان پاها به بیرون از تخم بیاورید5-جوجه را که تا کمر از تخم بیرون امده وهنوز نصف بدنش درون تخم است برا مدت حدود 30تا45 دقیقه داخل دستگاه یا زیر مرغ مادر بگذارید

6-پس از طی این مدت دوباره به جوجه سر زده ودر صورتی که دیدید هنوز از تخم بیرون نیامده وبه پوسته سوم چسبیده پوسته سوم را به اهستگی جدا کنید واجازه دهید تا جوجه از تخم بیرون بیاید ولی توجه کنید که رگ های متصل به زیر مقعد نباید جدا شوند تا زمانی که خشک شده و توصت خود جوجه جدا شوند که اخرین مرحله است ویعنی جدا شدن کامل جوجه از تخم
توجه:
اگر پس از انجام مرحله 4 مشاهده کردید که هنوز زرده توسط جوجه جذب نشده تا زمان جذب کامل زرده از انجام مراحل بعد دست بکشید.


موفق باشید.
نویسنده:aligator
منبع:emruzi.com