سلام دوستان

این عکس رو کسی برام فرستاد منم گفتم شاید با به اشتراک گذاریش این
سگ
یک سرپرست پیدا کنه