به گزارش گروه چند رسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، یک خرس قطبی در منطقه شرانت ماریتیم، در ساحل غربی فرانسه و پوشیده از جنگل های کاج، مشغول شنا در زیر آب است. یک باغ وحش خصوصی با ۱۸ هکتار مساحت که در سال ۱۹۶۶ گشایش یافت و به ۸۰۰ هزار دیدار کننده خوش آمد گفت. این باغ وحش محل زندگی ۱۷۰۰ حیوان از ۱۷۰ گونه حیاتی است.