شاه باز ( عقاب شاهی )
نام علمی : Aquila Heliacaنام انگلیسی: Imperial Eagle نام فارسی: شاه باز ( عقاب شاهی )مشخصات ظاهری: این پرنده، 72 تا 83 سانتیمتر طول دارد. در پرنده ی بالغ ترکیب پروبال قهوه ای تیره است که در تضاد با رنگ زرد مایل به سفید پس گردن، کمرنگی بالای دم و شانه های سفیدش قرار داردو آن را متمایز می کند.


زیر دم کمرنگ، شاهپرهای تیره و دم باریک شده اش در هنگام بالبازروی، آن را از عقاب طلایی متمایز می سازد. در پرنده ی جوان، زیر تنه قهوه ای مایل به زرد کمرنگ ، دم و شاهپرهای بالب پررنگ و لکهی بزرگ کمرنگ و نسبتا مشخصی که در وسط بال و قسمت پایین تر در پشت بدن وجود دارد، دیده می شود. این پرنده سنگین جثه، آرام و کند حرکت است.


صدا: صدای این پرنده شبیه «کراو- کراو-کراو- » د رهنگام نمایش های جنسی، شنیده می شود.


زیستگاه: این پرنده در دشت های باز با درختان بلند و جنگل های کوهپایه ای و در زمستان، در باتلاق های نواحی استپی به سر برده و روی درختان بلند و دور افتاده آشیانه می سازد.


حفاظت : این پرنده در زمره پرندگان حفاظت شده است ، بنابراین، باید برای حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده اقدامات حفاظتی جدی صورت گیرد.منبع:کویرها و بیابان های ایران