پژوهشگر دامپزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به ساخت ویروس کشنده ترین ویروس آبله پرندگان شد.

دکتر وحیدرضا رنجبر، متخصص دامپزشکی طیور و مجری طرح در گفت و گو با خبرنگار علمی ایسنا اظهار داشت: ویروس آبله قناری با ایجاد تلفاتی بین 80 تا 100 درصد، کشنده ترین ویروس آبله در بین پرندگان است که علاوه بر قناری برای سهره و فنج نیز بیماریزا و کشنده میباشد. این ویروس توسط وسایل، قفس و دان آلوده و همچنین حشراتی از جمله پشه منتقل میشود.

وی خاطرنشان کرد: نمونه های خارجی این واکسن به صورت قاچاق با قیمت هر ویال 550 تا 700 تومان به کشور وارد میشود که نمونه ایرانی واکسن با قیمت هر ویال 200 تومان به مراکز و صاحبان پرندگان قابل عرضه است.
رنجبر تصریح کرد: در حال حاضر بهترین راه کنترل بیماری آبله قناری، استفاده از واکسن زنده ویروس تخفیف حدت یافته روی کشت سلولی و یا تخم مرغ است.

تاکنون روش غالب در این زمینه، استفاده از تخم مرغ بوده که با معایبی چون زمانبر بودن به دلیل نیاز به زمان زیاد برای رشد جنین در تخم مرغ، مشکل بودن روش اجرایی (تزریق در پرده کوریوآلانتوئیک جنین تخم مرغ و تولید پوک)، گران بودن تخم مرغ SPF و پر خطر بودن به دلیل احتمال گسترش عفونت و آلودگی در تخم مرغ SPF مخواجه است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، تولید و ارزیابی واکسن زنده آبله قناری با استفاده از سل لاین های جدید ابداعی است که برای اولین بار موفق به کشت ویروس آبله قناری بر روی سل لاین ایرانی سینا شدیم. واکسن تهیه شده با این رده سلولی برای ایمن سازی فنج و قناری استفاده شده است.
ویال به ظروف شیشه ای کوچک گفته میشود که برای نگاه داری داروها بصورت مایع و یا پودر استفاده میشود.منبع:خبر گزاری ایسنا