مونیای هندی (سهره ریز)


نام علمی : Lonchura Malabaricaنام انگلیسی: Indian Silverbil نام فارسی: مونیای هندی (سهره ی ریز)


مشخصات ظاهری: این پرنده 11 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قهوه ای، سفید شبیه سهره‌ها دیده می شود. منقا رخاکستری – نقره ای بلند، چشم ها واضح دم در انتها سیاه و روتنه و دمگاه سفید است. پرنده ی جوان دارای حاشیه ی سفید در پرهای بال است. به سرعت دست آموز شده و اغلب در گروه های کوچک دیده می شود.

معمولا در حال تکان دادن دم است. و پروازش سبک و نیمه موجی است.

صدا: صدای این پرنده تکرار سریع کلماتی نوت مانند شبیه « چیت- چیت- چیت- »یا « زیپ- زیپ- » و گاهی شدید، به صورت «ته چوویت» و نیز به صورت محاوره ای «سی سی پ- سی سی پ» شنیده می شود.


زیستگاه: این پرنده در علفزارهای خشک و باز یا خار و خاشاک انکور کاری ها و درختان خرما به سر برده و آشیانه اش را به صورت آویزان می سازد. در ایران در مناطق جنوب شرقی در حاشیه ی ساحل دریای عمان و تا شرق بندر لنگه و میناب دامنه ی پراکنش اش گسترده است.


حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.منبع:کویرها و بیابان های ایران