تعیین جنسیت در جوجه فنچ های زبرا یکی از مسائلی است که همیشه تولید کنندگان دوست دارند که بدانند, مخصوصا کسانی که فقط یک یا دو جفت فنچ زبرا در منزل دارند.به دقت اگر به سینه جوجه ها نگاه کنید دو مشخصه به شما کمک میکند تا بفهمید جوجه های شما نر هستند یا ماده1- لکه سیاه روی سینه که در جوجه ها به محض شروع تغییر رنگ نوک دیده می شود نشانه نر بودن جوجه است.2- تمایز رنگ سفید و خاکستری در سینه که کاملا به صورت یک خط دیده می شود نشانه نر بودن جوجه است در صورتی که در ماده رنگ خاکستری به صورت طیفی به سمت سفید تغییر رنگ می دهد و خط مشخصی برای این تغییر رنگ نمی توان مشخص کرد.
منبع:zebrafinch.***********.ir