الهام از تارهای عنکبوت و نحوهٔ ریسیدن آن‌ها منجر به بافت‌هایی شد که آنرا محکمترین نوع خود می‌دانند.به گزارش سرویس علمی جام به نقل از باشگاه خبرنگاران، محققان موفق به ساخت محکمترین بافت با الهام از تار عنکبوت‌ها شدند. یک تیم دانشمند از دانشگاه آکسفورد با مطالعه بر روی جنس تار عنکبوت و نحوهٔ تنش آن موفق به دریافت اطلاعات تکمیلی و بررسی جزئیات آن شده به طوری که محکمترین بافت را تنیده و ساختار شگفت انگیز را تولید کردند.

چسبندگی خاص تارهای عنکبوت و همچنین کاهش ضخامت تار‌ها دو ویژگی خاص این بافت‌های جدید بوده که با انطباق با ساختار طبیعی تارعنکبوت کاملا منطبق می‌باشد.

هانس مدیر تیم تحقیق اظهار داشته ما قادر به بررسی میکروسکوپیک این تار‌ها بودیم به طوری که ساختار مولکول به مولکول آن را بررسی و در نظر گرفتیم تا به چنین ساختاری بی‌سابقه‌ای دست یافتیم.

توسعه سنسورهای بسیار حساس و ساخت دستگاه‌های الکترونیک با فیلم نازک به عنوان بخشی از کاربردهای چنین بافت‌هایی شمرده شده و مفاهیم تازه‌ای برای کشف ابزارهای جدید را خلق کرده است.