این مرحله یکی از حساسترین مراحل است که بعدجفت گیری انجام میشود که نیازمند کمک اساسیشما به فنچهایتان است...شما باید اقلام زیر تهیه کرده و برای لانه سازی در قفس در اختیاره فنچتونقرار بدین که عبارتند است :1.لونه ای مخصوص فنچ که به صورت پلاستیکیدر پرنده فروشی ها موجود است.یکی از مشکلات اساسی کسایی که به صورت آماتوراز فنچ نگهداری می کنند این است که چرافنچ من در لانه نمی رود....برای این مشکل چندراه حل کلی دارم که در زیر اشاره می کنم:اول اینکه لونه فنچ را در بالاترین نقطه قفسقرار دهید به طوری که پرنده نتواند روی آن بشیندحتی اگر میله برای نصب لونه در بالا یقفس نیست آن را با سیم فلزی ببندید...دوم دریچه ی ورودی لانه ها کوچک است و درونلانه تاریک اگر فنچ هایتان به طور معمولوارد لانه نمی شوند لازم است در ترکیب لانه یخریداری شده دستکاری کنید به صورت زیرلانه را در آورده سپس پوشش عقب لانه را از لانه خارج کنید...حال پشت لونه کاملا باز است حالا باید باچسبهای شیشه ای بزرگ حالتی شبیه جلوی لانه به وجودآورید و دریچه کمی بزرگتر با چسب تعبیه کنیدو لانه رو به طور بر عکس با سیم محکم در بالاتریننقطه قفس نصب کنید... حال لانه فنچ شما درونش روشن استو فنچ ها دیگر به راحتی به درون لانه می روند.... این کار را من بارها امتحان کردم و جوابگرفتم بهترین روش برای حل این مشکل است.....


تاکید می کنم که اگر فنچ هایتان بعد از چندروز هرگز به لانه نرفتند کار بالا رو انجام دهیدبرای اینکه پشت چسب چسبنده است یک لایه چسبدیگر به پشت چسب بزنید تا چسبندگی از بین برود..ولی اگر فنچ با همان لانه سازگار شدند لازم به این کار نیست...
لانه مخصوص فنچ
2.قرار دان لوازم برای لانه سازی فنچکه شما باید این اقلام را در کف قفس و یا کف لانه قرار دهید حتی اگر خودتان در لانهقرار دهید فنچ نر تمام محتویات لانه را خالی می کند و طبق سلیقه خودش میسازد..اول :قراردان پنبه در قفس مثله پنبه های تشک که از لحاف دوزی ها قابل خرید استو یا پنبه پزشکی که در داروخانه ها موجود است و در نهایت اگه پنبه نداشتید می توانیداز دستمال کاغذی به تعداد 3 عدد 2 برگه به صورت خرد شدهدوم : قرار دادن چوب سوزنی درخت کاج باید کوتاه باشد و نوک تیز هرگز نداشته باشدسوم : تعدادی تکه نخه معمولی کوتاهاگر موارد بالا رعایت شده باشد فنچ نر به جنب و جوش می افتد و شروع به لانه سازی می کندو فنچ ماده نیز در کارها به جفت خود کمک می کند.لانه سازی به معنای این است که حتما فنچ های شما جفت شده اند ...بعد از اتمام لانه سازی که بین 1 تا دو روز طول می کشد پرنده ها برای خواب به لانه می روند..توجه کنید که هر دو فنچ نر و ماده باید باهم در لانه بخوابند و اگر یکی بیرون بود نشانه خوبینیست چون احتمال اینکه هنوز جفت نشده باشند هست اما اگر هر دو شان شب ها در لانه ایکه توسط فنچ نر ساخته شده باشد بخوابند این مرحله با موفقیت به پایان می رسد و باید منتظرجوجه های خوشگل باشید.....