بعد از اینکه فنچ های خود را خریداری کردید احتمالا صاحب پرنده فروشی آنها را در یه پاکتمیندازد ..حال شما به یک قفس نسبتا بزرگ احتیاج دارید که هرچه بزرگتر باشد بهتر است.شما حتما وسایل مورد نیاز فنچ را که در پایین آمده است را تهیه کنید و در قفس بگذارید.1.جای دانه خوری 3 سوراخه2.جای آب استوانه ای3.لانه ی مخصوص فنچ که به صورت پلاستیکی در پرنده فروشی ها موجود است.
بعد از نصب وسایل بالا فنچ ها را در قفس رها کردهو در محلی ساکن از خانه و دارای آب و هوایمعتدل نصب کنید برای نصب قفس فنچ در خانه به نکات زیر توجه کنید .....1.محلی امن بدون گربه و یا موش2.محلی که تاریک نباشد و محیطی روشن داشته باشد تافنچ ها سر حال و بازیگوش باشند(نور طبیعی)...3.توصیه می شود که فنچها را در نور مستقیم آفتاب قرار ندهید ...4.برای جوجه گیری در فصل سرد از فنچ حتما باید قفس در اتاق گرم نگهداری شود...