سلام
این جدول رو تهیه کرده بودم،گفتم اینجا هم قرار بگیره برای دوستانی که قصد تکثیر ماکیان به روش مصنوعی رو دارند.







چرخش هر 8ساعت حدود45درجه




موفق باشید.
نویسنده:aligator
منبع:emruzi.com