یک خانواده برزیلی با هفت ببر و دو شیر و یک میمون در یک خانه به راحتی زندگی می کنند. این خانواده ی برزیلی هفت بچه ببر و دو بچه شیر و یک بچه میمون را از نوزادی به خانه خود می آورند و چند سال است که با آنها به راحتی زندگی می کنند.


این حیوانات کوچک خیلی زود بزرگ می شوند و آزادانه در خانه پرسه می زنند و به استخر و اتاق ها و آشپزخانه سرک می کشند.
در سال 2005 پدر ببرها در سیرک مورد آزار قرار می گیرد و خانواده "بورگ" این بچه ببرها را به خانه خود می آورند.
حس بین این خانواده و حیواناتشان نشان می دهد وقتی علاقه باشد دیگر هیچ چیز به حساب نمی آید. با این حال ما همیشه دوست داریم حیوانات را آزادانه و در جایگاه خودشان ببینیم.