به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، نبود آگاهی مردم نسبت به اهمیت حیات وحش، ترس بی دلیل و نداشتن انگیزه برای حمایت وحفاظت از حیوانات وحشی از مهم ترین عللمرگ و میر و کاهش جمعیت گونه ها در طبیعت است. کفتارهای راه راه نیز قربانی همین جهل و ناآگاهی ها شده اند.

علیرضا مهدوی کارشناسی محیط زیست در این خصوص گفت: متاسفانه در کشور ما به علت کمبود اطلاعات پیرامون کفتارها و نبود شناخت مردم از این گونه و عادات و رفتار آن، شایعات و ترس بی دلیل در مورد این جانور وجود دارد که سبب شده تا اکثر مردم کشوریان نسبت به این حیوان رفتار نامناسب و کینه نوازانه ای داشته باشند.

*تنویر افکار عمومی گاهی جهت جلوگیری از کاهش جمعیت کفتارها
وی مهمترین کمک به این جانور جهت جلوگیری از کاهش جمعیتشان را آموزش و فرهنگ سازی دانست اظهار داشت: در همین راستا در مهرماه سال جاری با سفر به شهرستان زاوه از بخش های شهرستان تربیت حیدریه خراسان رضوی به بررسی علل مرگ و میر کفتارها اقدام شد.

همچنین لانه های این جانور مورد بازدید و مطالعه قرار گرفت و پس از همکاری با اداره محیط زیست این شهرستان به منظور ارتقای آگاهی مردم محلی در زمینه اهمیت کفتارهای راه راه و لزوم حفاظت از این جانور با ارزش با پخش بروشور در مدارس این شهرستان و پخش فیلم و اسلایدهای مرتبط با این جانور در میان روستاهای اطراف به تنویر افکار و آگاهی رسانی آموزش روستاییان و جوامع محلی پرداخته شد.

وی افزود: بررسی ها نشان داده عمده ترین علت کشتار کفتار به وسیله مرد م ترس و نبود شناخت کافی در مورد این جانور است.

براساس این گزارش از ابتدای سال 90 تا مهرماه سال جاری فقط در این شهرستان 12 کفتار کشته شده که از این تعداد 5 فرد توسط روستاییان کشته شدند و 7 فرد هم به واسطه تصادفات جاده ای نابود شده اند.

کفتار در راس هرم غذایی است اینگونه در طبیعت از لحاظ اکولوژیک و زیستی از ارزش بالایی برخوردار است آن ها با خوردن لاشه جانوران نقش مهمی در پاکسازی طبیعت و محیط زیست و نیز جلوگیری از انتشار آلودگی ها و بیماری ها به عهده دارند فقدان آن در طبیعت می تواند توازن و تعادل اکولوژیکی اکوسیستم را برهم زند.

براساس طبقه بندی iucn برای کفتار وضعیت در معرض تهدید (nt) تعیین گردیده است کفتار راه راه تنها عضو خانواده کفتارسانان در ایران است که متاسفانه در اکثر مناطق با کاهش جمعیت روبرو است.

گزارش از هراتیان