اکراس آفریقایی


نام علمی : Threskiornis Aethiopicusنام انگلیسی: Scared Ibis نام فارسی: اکراس آفریقایی


مشخصات ظاهری: این پرنده، 65 سانتی متر طول دارد و با پر و بال سفید و سیاه بدون پر، از سایر اکراس ها متمایز است. انتهای پرهای شانه و شاهپرهای ثانویه اش بلند و به رنگ سیاه مایل به بنفش است؛ که شبیه دم سیاهی به نظر می آید. منقارش دراز و رو به پایین است و پاهای سیاه رنگی دارد. هنگام پرواز د رحاشیه ی بال ها و در نوک شاهپرهایش لکه های سیاهی دیده می شود.

در پرنده ی نابالغ ، سر و گردن ، از پرهای سیاه و سفید پوشیده شده، اما فاقد دنباله ی سیاه پرهای شانه و شاهپرهای ثانویه است. پروازش سنگین است.
زیستگاه: این پرنده، در مناطق تالابی، مناطق زیر کشت و سواحل باتلاقها به سر برده و به صورت گروهی روی دختان یا روی زمین آشیانه می سازد . در ایران، زمستان ها، به تعداد اندک، در مناطق تالابی شادگان و دز و کرخه دیده می شود.

حفاظت: حفاظت از زیستگاه ها و مناطق تولید مثل این پرنده، خصوصا تالاب های شادگان، هورالعظیم و دز کرخه، برای بقای آن، اهمیت بسزایی دارد.
منبع:کویرها و بیابان های ایران