زیست نیوز، شهرام نعمت اللهی-
اخیرا شاهد حضور رییس فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) درایران بودیم،هرچندبرنامه ایشان شامل بازدید از فدراسیون فوتبال و ملاقات با رییس محترم جمهور و سایرمسئولان در زمینه فوتبال بود ولی یکی از برنامه های جالب ایشان دیدار با ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست؛ خانم "ابتکار" بود.


نکته قابل توجه در این دیدار، بازدید آقای بلاتر از موزه حیات وحش پارک پردیسان و آشنایی با یوزپلنگ آسیایی و همچنین پیشنهاد سازمان محیط زیست به آقای بلاتر جهت استفاده از لوگوی یوزپلنگ آسیایی بر پیراهن بازیکنان تیم ملی کشورمان - درمسابقات جام جهانی- بود که با استقبال آقای بلاتر هم مواجه شد.

بلاتر در این زمینه گفت: سعی می کنم در بازار فوتبال مسئله حیات وحش و محیط زیست را مطرح کنم و این پیشنهاد خوبی است که در تجارت پرسود فوتبال بخشی از درآمدها صرف حفاظت از محیط زیست شود.

حال هرچند یوزپلنگ آسیایی برای ما ایرانیها یک سرمایه ملی است ولی عدم آشنایی مردم کشورمان با این حیوان در معرض انقراض،بزرگترین آسیب را به بقای این جانور وارد کرده است به طوریکه در چندسال گذشته شاهد نابودی این حیوان توسط مردم عادی هم بوده ایم!


به عنوان نمونه؛ در یک مورد این حیوان توسط چوپانان محلی آتش زده شده است! هرچند فرد خاطی به دادگاه معرفی ومجازات شده است ولی ضرر وارد شده به این جاندار درمعرض انقراض به راحتی قابل جبران نیست.


حال پیشنهاد سازمان محیط زیست کشورمان جهت الصاق تصویر یوزپلنگ آسیایی برپیراهن بازیکنان تیم ملی درمسابقات جام جهانی بسیار هوشمندانه است زیرا با توجه به فراگیر بودن فوتبال دروهله اول، ذهن مردم کشورمان به این سمت سوق داده می شود و فراموش نکنیم "آگاهی عمومی مردم مهمترین عامل جهت حفظ محیط زیست وگونه های گیاهی وجانوری درمعرض انقراض محسوب می شود" با توجه اینکه ما دراین زمینه دچار فقر فرهنگی هستیم،این تصمیم می تواند درارتقاء فرهنگ زیست محیطی مان بسیار موثر باشد.